Pytia

  • Wieszczka Apollina w Delfach.
  • Bardzo sławna i szanowana w starożytnej Grecji.
  • Na podstawie jej wróżb kapłani wskazywali przyszłość.
  • Interpretacje tej samej wróżby bywały odmienne.
  • Kapanka wiesciła przepowiednie siedząc na trójnogu.