„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza [plan wydarzeń]

 • Spotkanie Petroniusza i Winicjusza, rozmowa o sposobach zdobycia względów pięknej Ligii Kalliny.
 • Historia Ligii:
  • wybuch wojny miedzy barbarzyńskimi plemionami Swebów i Ligów,
  • żądanie przez Rzymian gwarancji o nieprzekroczeniu rzymskich granic,
  • oddanie żony i córki wodza Ligów jako gwarancji pokoju,
  • śmierć wodza Ligów, pozostanie zakładniczek w ręku rzymskiego dowódcy – Histera,
  • śmierć matki Ligii i odesłanie dziewczyny do rządcy Germanii, Pomponiusza,
  • powrót Pomponiusza do Rzymu, przywiezienie dziewczyny,
  • oddanie Ligii Pomponii Grecynie i jej mężowi na wychowanie  (siostrze Pomponiusza.
 • Plan Petroniusza:
  • zabranie Ligii na dwór Nerona,
  • „obrzydzanie” dziewczyny Neronowi,
  • oddanie jej po kilkudniowym pobycie u Nerona Winicjuszowi jako nałożnicy.
 • Uczta u Nerona:
  • pijacka orgia,
  • ucieczka dziewczyny.
 • Gniew Winicjusza, nakaz znalezienia dziewczyny Chilonowi, sprowadzonemu przez Eunice.
 • Wiadomość o wierze Ligii (chrześcijanka).
 • Wysłuchanie przez Winicjusza kazania św. Piotra.
 • Nieudana próba porwania Ligii przez Winicjusza.
 • Opieka na rannym Winicjuszem  przez chrześcijan.
 • Błogosławieństwo św. Pawła dla uczucia Ligii i Winicjusza.
 • Wyjazd Winicjusza do Ancjum z Neronem.
 • Podpalenie Rzymu dla rozrywki Nerona.
 • Oskarżenie chrześcijan o spowodowanie pożaru.
 • Ligia w więzieniu.
 • Męczeńska śmierć chrześcijan na arenach i w ogrodach Nerona.
 • Walka Ursusa o życie Ligii na arenie.
 • Śmierć Petroniusza i Eunice.
 • Śmierć Nerona.