Realne i etymologiczne znaczenie wyrazu

Znaczenie wyrazu rozumiemy na podstawie umiejętności kojarzenia go z oznaczanym przedmiotem (jest to tzw. doświadczenie językowe). Takie znaczenie wyrazu nazywane jest realnym.

W wielu przypadkach  rozpoznajemy znaczenie wyrazu na podstawie jego budowy, biorąc pod uwagę stosunek formantu do tematu słowotwórczego, np.

  • ogród-ek – mały ogród,
  • starze-ec – ktoś stary.

Znaczenie wyrazu wynikające z jego budowy słowotwórczej nazywamy etymologicznym znaczeniem. Warto pamiętać, że etymologia to nauk o pochodzeniu wyrazów. Znaczenie etymologiczne może pokrywać się ze znaczeniem realnym, Często jednak zachodzą rozbieżności lub przejrzystość budowy słowotwórczej wyrazu z rożnych przyczyn zaciera się, dlatego znaczenie etymologiczne bywa niejasne.