Realne i przenośne znaczenie wyrazów

Przenośnie to powszechne zjawisko językowe, funkcjonuje w języku poetyckim czy w mowie dzieci i dorosłych i wiąże się z przenoszeniem nazw na inne przedmioty.

Przenośnie są jednym ze źródeł wieloznaczności wyrazów, np. wyraz babka”

  • matka ojca lub matki,
  • fajna młoda dziewczyna,
  • dzikie ziele.

Zdarza się, ze podstawowe znaczenie wyrazu zanika, a pozostaje tylko znaczenie przenośne, np.

  • dawniej szczyt to tarcza, której główną częścią był okuty, wyniesiony środek, dziś przenośnie szczyt to najwyższy punkt wzgórza.
  • dawniej zboże to dostatek, bogactwo, dziś żyto, pszenica i inne rośliny uprawiane dla ziarna.

Znaczenie przenośne wyrazy otrzymują poprzez połączenie z innymi wyrazami, czyli przez kontekst, np.

  • przymiotnik perłowy w wyrażeniu masa perłowa ma znaczenie realne i oznacza masę otrzymywaną z muszli mięczaków morskich, a np. u poety perłowe żabki błysną wśród korali, perłowe oznacza białe zęby, a koralami Mickiewicz określa czerwone usta.

U podstawy przenośni w języku potocznym i poetycki, leży podobieństwo przedmiotów, czynności i zjawisk.

Drugą podstawą przenośnego znaczenia wyrazów jest związek między przedmiotami i zjawiskami, typową przenośnią tego typu jest używanie nazwy części zamiast całości, np.

  • Gdy ktoś wstąpił w progi moje, włos mu z głowy spaść nie może (A. Fredro).

Podstawą przenośni może być także związek wyrazów oznaczający przyczynę i skutek, np.

  • wyraz żniwo oznacza koszenie zboża i jego wynik skoszone zboże, plon.