Refleksja [synonimy]

 • Decyzja.
 • Koncepcja.
 • Mniemanie.
 • Myśl.
 • Ocena.
 • Opinia.
 • Osąd.
 • Podejście.
 • Przekonanie.
 • Przeświadczenie.
 • Punkt widzenia.
 • Spostrzeżenie.
 • Stanowisko.
 • Stwierdzenie.
 • Uwaga.
 • Konstatacja.
 • Zdanie.
 • Interpretacja.
 • Komentarz.
 • Omówienie.
 • Argument.
 • Deklaracja.
 • Oświadczenie.
 • Sugestia.
 • Aluzja.
 • Powiedzenie.
 • Zwerbalizowanie,
 • Komentarz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]