Reggae

  • Wielu niewolników porywanych w Afryce trafiło na Karaiby, szczególnie na Jamajkę.
  • Podobnie, jak wywożeni w inne części świata, niewolnicy ci kultywowali kulturę swoich przodków.
  • Niewolnicy z Jamajki wytworzyli nową obyczajowość, silnie zakorzeniona   w tradycji afrykańskiej.
  • Zapoczątkowali też słynny jamajki gatunek muzyki –  reggae.
  • Łączył on elementy ludowych pieśni jamajskich (mento) z charakterystycznym brzmieniem rhythm’n’bluesa.
  • Zanim reggae stało się modne i trafiło na listy przebojów by ło muzyką buntu i odzwierciedlało tęsknotę potomków pierwszych niewolników za wyidealizowaną Afryką.
  • Reggae wywarło wielki wpływ na rynek muzyczny Wielkiej Brytanii i całego świata.
  • Szczególną rolę w popularyzacji tej muzyki odegrał Bob Marley.
  • Jego utwory niosły przesłanie polityczne i ogromny ładunek emocjonalny, który trafiał do czarnych i białych słuchaczy.