Regionalny [synonimy]

  • Dzielnicowy.
  • Narodowy.
  • Wojewódzki.
  • Powiatowy.
  • Gminny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]