Reinterpretacja

  • Polega na ponownej interpretacji dzieła lub określonego motywu.
  • Może oznaczać modyfikacje znaczenia pierwowzoru.
  • Niekiedy jest negacją pierwotnego sensu.