Trwała relaksacja

Wielu wybitnych Polaków odpoczywa na Powązkach w Warszawie.