Remus [mitologia]

  • Bliźniaczy brat założyciela Rzymu – Romulusa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.