Renesans [ważne wydarzenia społeczno-polityczne]

Mianem renesansu, czyli odrodzenia określa się epokę w dziejach kultury europejskiej, której początki przypadają na wiek XIV we Włoszech i na przełom wieków XV i XVI w krajach Europy Północnej, a koniec na przełom XVI i XVII wieku.

Charakter renesansu kształtowały ważne wydarzenia społeczno-polityczne:

  • rozpad jednolitej struktury feudalnej, reprezentowanej przez potęgi cesarstwa i papiestwa,
  • jednoczenie się rozbitych państw (Hiszpania, Francja, Polska, Szwajcaria),
  • dążenie do zjednoczenie narodowego (np. Włochy),
  • wzrost znaczenia miast i dojście do głosu nowej warstwy społecznej – mieszczaństwa,
  • wynalezienie ruchomej czcionki drukarskiej w 1450 roku,
  • wielkie odkrycia geograficzne (Ameryka, Indie),
  • rozwój kultur narodowych, wykształcenie się języków,
  • mecenat,
  • reformacja.