Repartycja znaczeń

  • Z łacińskiego = na nowo.
  • Rozróżnienie znaczeniowe wyrazów poprzez dodawanie różnych formantów do tej samej podstawy słowotwórczej.