Rewolucja

Rewolucja, przewrót polityczny i społeczny, powoduje gwałtowne, radykalne zmiany w społeczeństwie, ma na celu obalenie istniejącego porządku i zastąpienie go nowym, lepszym. Rewolucje w historii wiązały się z masowymi wystąpieniami zbrojnymi z bronią w ręku, stosowaniem przemocy. Bywaja także bezkrwawe rewolucje, nazywane „aksamitnymi”.

 1. C.J. Rouget de Lisle, „Marsylianka”.
 2. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 3. A. Dumas, „W dwadzieścia lat później”.
 4. A. Dumas, „Pamiętniki lekarza”.
 5. B. Prus, „lalka”.
 6. S. Żeromski, „Nokturn”.
 7. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 8. A. Tołstoj, „Droga przez mękę”.
 9. A. I. Witkiewicz, „Szewcy”.
 10. G. Orwell, „Folwark zwierzęcy”.
 11. W. Broniewski, „Pokłon Rewolucji Październikowej”.
 12. B. Pasternak, „Doktor Żywago”.
 13. S. Mrożek, „Tango”.