Rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach

Rezerwat powstał 4 listopada 1999 roku rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego. Nosi imię Zbigniewa Rubinowskiego (1929-1997), wieloletniego pracownika Świętokrzyskiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego w Kielcach.   Wcześniej z obszaru tego wydobywano wapienie i dolomity, wykorzystywane jako budulec drogowy.  Eksploatacji zaprzestano w 1974 roku. Obszar chroniony to prawie  18 ha.  Ochroną objęte jest wzgórze Wietrznia (312 m n.p.m.), zbudowanego z wapieni górnodewońskich. Ponadto chroni się roślinność, staw (użytek ekologiczny),  otulinę rezerwatu. Roślinność to znaczący element roślinności wapiennolubnej. Ze wzgórza Wietrznia (jego pozostałości) rozciąga się doskonała panorama zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Wietrznia to miejsce spacerów  wielu kielczan i turystów.

„Wietrznia to wyjątkowy obiekt na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. To miejsce, w którym poprzez przygodę i zabawę możemy poznać historię Ziemi, zapisaną w skałach”

(http://www.um.kielce.pl/turystyka/rezerwaty_przyrody/rezerwat_wietrznia/)