Rocznica stanu wojennego [13 grudnia 1981]

Kolejna, w 2020 to już 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w PRL, co nastąpiło  13 grudnia 1981 roku. Ograniczono wiele udogodnień, wyprowadzono na ulice wojsko i patrole milicji.  Wielu działaczy  ówczesnej „Solidarności” aresztowano i internowano w różnych miejscowościach Polski Bieszczady, Mazury). Rozpoczęły się prześladowania, bicia, co zaważyło na zdrowiu wielu osób.

Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego wydała Rada Państwa, co było niezgodne z prawem, takie uprawnienie posiadał jedynie Sejm.

Stan wojenny przyniósł także śmierć wielu osób, dokładna ich liczba nie jest w zasadzie znana, najbardziej

Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Najbardziej tragiczne wydarzenie to masakra w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, gdzie podczas pacyfikacji zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych.