Rocznica tragicznego grudnia 1981

Dziś mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981- 1983). Ogłoszono go – niestety – w sprzeczności z Konstytucją RP, obawy o utrzymanie ustroju i władzy spowodowały kilka tysięcy aresztowań, internowania działaczy, wprowadzenia wielu restrykcji i obostrzeń dla wszystkich obywateli (oprócz wybrańców!). Wiele osób straciło życie. Pamiętajmy o tych tragicznych dniach, historia to wspaniała nauczycielka i przewodniczka dla następnych pokoleń!