Rodzaje archaizmów

Archaizmy – wyrazy lub konstrukcje składniowe, które wyszły z użycia.

Archaizacja – stylizacja językowa, polegająca na celowym wprowadzaniu archaizmów do tekstu.

Rodzaje archaizmów:

  • fonetyczne, wyraz inaczej był wcześniej wymawiany, np wszytko- wszystko, sierce – serce, sumnienie – sumienie,
  • fleksyjne, wyraz inaczej był odmieniany, np. naznaczon – naznaczony,
  • znaczeniowe, wyraz miał inne znaczenie, np. kobieta (obraźliwie)- kobieta (neutralnie),
  • wyrazowe, wyrazy, które wyszły z użycia, np. białogłowa (kobieta), kmieć (chłop).