Rodzaje systemów partyjnych

Ustrój demokratyczny stanowi formę rządów, która daje  obywatelom dostęp do sprawowania władzy. Partia polityczna jest organizacją   posiadającą własną strukturę, członków, kierownictwo, cele polityczne.  System partyjny dzieli się w zależności od liczby partii sprawujących władzę na terenie danego państwa na:

  • monopartyjny (bezkonkurencyjny,  występuje głównie w państwach totalitarnych),
  • dwupartyjny (konkurencyjny),
  • wielopartyjny (np. Polska).