Rodzima wytwórczość

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki to twórcy produkcji polskiej.