„Rodzina Brochwiczów” Elizy Orzeszkowej

Powieść w dwóch tomach, o wielowątkowej konstrukcji, wydana drukiem w 1885 roku, wcześniej  drukowana była w odcinkach w czasopiśmie „Kłosy” w 1876 roku.  Przedstawia możliwości zubożałej szlachty, która powinna dostosować się do nowej sytuacji.

 • Utwór obrazuje ziemiaństwo polskie po upadku powstania styczniowego i uwłaszczeniu chłopów.
 • Nie jest to jednak obraz pozytywny, widać rozkład tej grupy społecznej.
 • Akcja rozgrywa się w latach 1870-1872.
 • Właściciel majątku Jan Brochwicz chce utrzymać ziemię.
 • Stara się, ale warunki zmuszają go do sprzedaży.
 • Sam za to głownie odpowiada, ma słaby charakter, nie jest tak naprawdę przyzwyczajony do pracy.
 • Żył dotychczas w dostatku, bawił się, więc w nowej sytuacji nie potrafi się odnaleźć.
 • Niewłaściwe wychowanie dzieci dopełnia niejako katastrofy.
 • Kontrastowo – rodzinie Brochwiczów pisarka przeciwstawiła  rodzinę Siecińskich.
 • Żańcia Brochwiczówna (negatywna postać) przeciwstawiona jest Annie Siecińskiej (pozytywna osoba, wyznająca program użyteczności społecznej.
 • Podobnie jak Brochwicze stracili majątek, ale przekuwają swoją sytuację w coś dobrego.
 • Najpierw mieszkają na folwarku, a później odnajdują sie w mieście.
 • Zajmują się handlem, rzemiosłem, kształcą młode pokolenie.