Rok 2021 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W roku 2021 upłynie 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Jest on, obok Tadeusza Gajcego, najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia
Kolumbów – pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie.
Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Od
wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był
uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy
z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy czy Maciejem Aleksym
Dawidowskim ps. Alek. Wartości patriotyczne przekazano mu w domu rodzinnym oraz
w słynnej 23. Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Pomarańczarni”.
Krzysztof Kamil Baczyński rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem,
w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu
odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaangażował się w działalność konspiracyjną.
Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach, które zapisały
się złotymi zgłoskami w historii Polski: najpierw w batalionie „Zośka”, a następnie
w batalionie „Parasol”.
Poeta śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera, poległ czwartego dnia
Powstania Warszawskiego, na posterunku w pałacu Blanka. W powstaniu, 1 września
1944 roku, zginęła także jego żona – Barbara Baczyńska z domu Drapczyńska. Poeta
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a 2 lata temu, na mocy
postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej
kultury.
Krzysztof Kamil Baczyński jest przez historyków literatury uważany za jednego
z największych polskich poetów. Znane są słowa prof. Stanisława Pigonia, który
dowiedziawszy się o decyzji wstąpienia Baczyńskiego do oddziałów dywersyjnych,
powiedział: Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami.
2
Zdanie to, wskazując na dramatyzm losów kultury polskiej, jednoznacznie określa
wielkość i geniusz talentu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Artysta zginął w wieku 23 lat, jednak poezja, którą intensywnie tworzył
zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich
wierszach mówi o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość,
Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością
wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią.
W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej
niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia
Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi
Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi
Trzebińskiemu.
MARSZAŁEK SEJMU
Elżbieta Witek