Rola muzyki [w filmie, teatrze, operze]

FILM

  • opowiada, dopowiada, sugeruje, dynamizuje, ostrzega, charakteryzuje, wskazuje gatunek filmu, podkreśla podział filmu, wyodrębnia sceny filmowe.

TEATR

  • sygnalizuje, wyznacza czas spektaklu, rytmizuje, zapowiada, wywołuje skojarzenia, oddziałuje na emocje, określa nastrój środowiska, epoki, miejsca.

OPERA

  • opisuje, opowiada, tworzy nastrój, wyraża emocje, stanowi temat, jest motywem.