Rola przypowieści biblijnych

  • Przypowieści zajmują bardzo ważne miejsce w Nowym Testamencie.
  • Przypowieść (inaczej parabola, czyli gatunek literatury moralistycznej o charakterze narracyjnym) jest zestawieniem dwóch rzeczywistości.
  • Stanowi dwupoziomową konstrukcję.
  • Nie pierwszym poziomie jej znaczenie wyznacza sam tekst.
  • Można więc w tym kontekście traktować ją jako historię opowiadającą o życiu zwykłych ludzi, ich troskach, zmartwieniach, zrachowaniach w trudnych sytuacjach.
  • Jest to rzeczywistość fabularna, świat przedstawiony opowiadanej historii.
  • Drugą jest rzeczywistość nieuchwytna zmysłowo, rzeczywistość wartości naddanych, odwołujących się do sfery moralnej lub etycznej człowieka.
  • Przypowieść posiada więc znaczenie alegoryczne lub symboliczne.