„Romantyczność” Adama Mickiewicza

Utwór powstał  w styczniu 1821 roku.

Ballada stała się jednym z ulubionych gatunków w literaturze romantycznej, łączy w sobie narrację i liryzm, opowiada o nieszczęśliwej miłości i nawiązywała do średniowiecznej formy.

„Romantyczność” Adama Mickiewicza została uznana za utwór programowy polskiego romantyzmu. Dostrzeżono w nim nowy, inny od oświeceniowego, sposób „ilustrowania” świata, choć oczywiście miała znamiona opowieści ludowej.

Trzy elementy wiersza wymagają krótkiego omówienia, pierwsze – to motto z utworu Szekspira, które mówi o przekraczaniu granic racjonalnego świata, drugie to sam tytuł „Romantyczność”, który niejako kieruje czytelnika na uczucia, emocje, a po trzecie – narrator jednoznacznie ustawia się po stronie świata uczuć, zmysłów, reprezentowanego przez Karusię.     W przeciwieństwie do starca rozumie, że dokładnie świata ani człowieka  nie da się poznać, ani poprzez zmysły, ani poprzez rozum, niezbędne jest bowiem szczególne doświadczenie duchowe, dane tylko niektórym niezwykłym jednostkom.

W „Romantyczności” występuje starzec, osoba racjonalnie poznająca świat, przy wykorzystaniu „szkiełka i oka”. Uważa się, że pierwowzorem starca był Jan Śniadecki, rektor uczelni wileńskiej, filozof, profesor matematyki i astronomii. W chwili wydania (1822 w tomie „Ballady i romanse”) postrzegano „Romantyczność” jako jako rodzaj polemiki poety ze Śniadeckim, cieszącym się ogromnym autorytetem. W niektórych kręgach uważano to za skandal.

Ballada Mickiewicza zainicjowała romantyczną dyskusję dotyczącą przedmiotu i sposobów poznawania świata, tzw. gnozeologiczną.

Prezentuje różne poglądy dotyczące źródeł  poznania:

  • oświeceniowy racjonalizm,
  • romantyczny irracjonalizm.