Romantyzm – poezja i rewolucja

Wielce romantycy podejmowali sprawy ojczyzny, szczególnie bolesny dla nich temat to upadek powstania listopadowego. Zarówno Adam Mickiewicz, jak i Juliusz Słowacki podejmowali także ten temat, dla nich ta klęska była najbardziej istotnym doświadczeniem pokoleniowym.

Każdy jednak patrzył odmiennie na to wydarzenie historyczne, dopatrując się innych przyczyn upadku i wskazując inne drogi dochodzenia do niepodległości.

Zygmunt Krasiński, trzeci z wielkich wieszczów podejmował także sprawy polskie, postrzegając zmagania wolnościowe w kontekście idei rewolucji społecznej.