Romantyzm [wybrane tematy podejmowane przez literaturę]

Koncepcje historiozoficzne:

 • mesjanizm narodowy metafizyczny i historyczny,
 • towianizm jako ciągła reinkarnacja,
 • filozofia genezyjska “cierpienia ofiarą na drodze postępu”,
 • prowidencjalizm – historia to dzieło wyroków boskich.

Historia

 • “Konrad Wallenrod”, “Grażyna”, “Grób Agamemnona”,
 • powieści Kraszewskiego,
 • “Pan Tadeusz”.

Ludowość

 • “Ballady i romanse”,
 • “Dziady” cz. II i IV,
 • “Balladyna”,
 • “Promethidion”.

Orientalizm

 • tłumaczenia Byrona,
 • “Sonety krymskie”,
 • “Beniowski”,
 • Grób Agamemnona”,
 • “Irydion”.

Natura

 • “Ballady i romanse”,
 • “Pan Tadeusz”,
 • “Hymn”,
 • “Sonety krymskie”.

Szekspiryzm

 • “Kordian”,
 • “Balladyna”,
 • motto “Romantyczności”,
 • “Żeglarz”.