Romskie

Jeśli pot twój pada na jedno miejsce, drąży dół, który może zamienić się w twój grób.