Romskie

Aby zapalić papierosa, nie warto iść po ogień do piekła.