Romulus [mitologia]

 • Założyciel i eponim Rzymu (Roma), brat bliźniak Remulusa, syn Rei Sylwii i boga Mars.
 • Wnuk Numitora, któremu brat – Amuliusz- odebrał władzę nad miastem Alba Longa.
 • Amuliusz zmusił Reę Sylwię, by została westalką – dziewiczą kapłanką bogini Westy (Hestii).
 • Jednak Rea Sylwia uwiedziona przez Marsa urodziła bliźnięta, które puszczone w koszu z biegiem rzeki wylądowały na stokach Germalu, jednego ze wzgórz przyszłego Rzymu.
 • Odnalazła je na brzegu wilczyca i wykarmiła własnym mlekiem.
 • Później braci przygarnął pasterz Faustulus i wraz z żoną Akką Larentią, zaopiekował się nimi.
 • Kiedy chłopcy dorośli zajęli sie rozbojem, aż wreszcie Remus, który napadł na pasterzy Amuliusza, dostał się do więzienia królewskiego.
 • Romulus, dowiedział się wówczas o swoim prawdziwym pochodzeniu, wtargnął wraz z przyjaciółmi do Alby, zabił Amuliusza, uwolnił Remusa i przywrócił władzę Numitorowi.
 • Gdy bracia postanowili założyć własne miasto, doszło do konfliktów, w wyniku którego Romulus zabił Remusa.
 • Za datę założenia Rzymu uważa się,  21 kwietnia 754 lub 752 rok p.n.e.
 • Romulus, który został królem miasta, miał wg mitu, powiększyć liczbę ludności przez założenie na Kapitolu azylu.
 • Z całej Italii ściągali tam ludzie wyjęci spod prawa.
 • Później, wobec braku kobiet, zorganizował porwanie Sabinek.
 • Doprowadziło to do wojny Sabinów i Rzymian, zakończonej porozumieniem, na mocy którego Romulus rządził odtąd Rzymem wspólnie z królem Sabinów – Tatiusem.
 • PO 33 latach sprawowania władzy Romulus został porwany w trakcie burzy do nieba,.
 • Uczynił to Mars .
 • Romulus stał się bogie i przyjął imię Kwirynus.
 • Pod tym imieniem czcili go Rzymianie.
 • Wystawiono mu również świątynię na Wzgórzu Kwirynalskim w Rzymie.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.