Rosja

Rosja, państwo, wielokrotnie obrazowane w utworach literackich.

 1. A. Puszkin, „Eugeniusz Oniegin”.
 2. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III (Ustęp).
 3. N. Gogol, „Szynel”.
 4. L. Tołstoj, „Wojna i pokój”.
 5. L. Tołstoj, „Anna Karenina”.
 6. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”.
 7. F. Dostojewski, „Zapiski z martwego domu”.
 8. A. Czechow, „Wiśniowy sad”.
 9. A. Błok, „Majak ruski”.
 10. A. Tołstoj, „Droga przez mękę”.
 11. M. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.
 12. G. Herling-Grudziński, „Inny świat”.
 13. B. Pasternak, „Doktor Żiwago”.
 14. A. Rybakow, „Dzieci Arbatu”.