Rosynant

  • Koń Don Kichote’a.
  • W średniowiecznych romansach nadawano nazwy własne różnym atrybutom rycerskim.
  • Don Kichote nazwał swego konia Rosynantem.
  • Nazwa ta wydawała mu się wspaniałą i wyjątkową.
  • W rzeczywistości to hiszpańskie słowo oznacza zwykłego konia wiejskiego, który nie wyróżnia się niczym szczególnym.
  • Jego polskim odpowiednikiem jest słowo „szkapa”.