„Rota” Marii Konopnickiej

  • Rotę” stworzyła M. Konopnicka w 1908 roku.
  • Jest to utwór o charakterze patriotycznym.
  • Wydała ją pod pseudonimem Jan Sawa, co podyktowane było silnymi represjami zaborcy pruskiego.
  • „Rota” była niejako odpowiedzią na surowe represje wobec dzieci po strajku we Wrześni, gdzie młodzi Polacy odmówili mówienia po niemiecku, szczególnie bolesne dla nich było mówienie modlitw w języku niemieckim.
  • Konopnicka ujęła kwestie narodowe w kontekście wielowiekowych stosunków z Niemcami.
  • Celem działań wymierzonych przeciw Polakom (narodowi bez państwa) było zniszczenie kulturowych podstaw życia i doprowadzenie do wynarodowienia ludności polskiej.
  • Represje obejmowały szkolnictwo, działalność gospodarczą oraz funkcjonowanie kościoła katolickiego.