Rowling J.K.

Są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą się zakończyć przyjaźnią (J.K. Rowling).