Równoważnik zdania

Niekiedy zamiast zdań formułujemy wypowiedzi, w których nie ma czasownika w formie osobowej, a wypowiedź pełni funkcję zdania, np.

  • Za chwilę odjazd autobusu!  (zdanie: Za chwilę odjeżdża autobus).
  • Pasażerowie lotu 335 do bramki 21.
  • Odmaszerować!

Takie wypowiedzenia są zrozumiałe i odpowiadają treściowo zdaniom. Tego typu wypowiedzi nazywamy równoważnikami zdań.

Niekiedy równoważnik zdania nazywany bywa oznajmieniem

Posługujemy się nimi dość często w mowie potocznej, tłumacząc to ekonomią wypowiedzi i chęcią szybkiej komunikacji. Oprócz czasownika w formie osobowej pomijamy także inne elementy zdania.

Równoważniki funkcjonują także w przysłowiach.