Rozbiór gramatyczny zdania

  • Czynność polegająca na przyporządkowaniu elementów  (wyrazów) , z których składa się zdanie, do odpowiednich części mowy.
  • Rozbiór gramatyczny zdania obejmuje także opis form gramatycznych poszczególnych wyrazów.