Rozbiór składniowy zdania

  • Czynność, która polega na wyodrębnieniu w zdaniu jego części:
    • podmiotu,
    • orzeczenia,
    • ich określeń.
  • Wymaga też określenia typu zdania.