Rozcieńczać [wyrazy przeciwstawne]

  • Rozcieńczać, zmniejszać stężenie, rozpuszczanie, rozwadnianie.
  • Przeciwstawne:
    • zagęszczać,
    • kondensować.