Rozdzielić [wyrazy przeciwstawne]

 • Rozdzielić, podzielić, rozłożyć, rozdrobnić, poróżnić, skłócić, rozłączyć, podzielić.
 • Przeciwstawne:
  • scalić,
  • zespolić,
  • spoić,
  • połączyć,
  • pojednać,
  • zjednoczyć,
  • scementować.