Rozkwit drukarstwa w okresie Odrodzenia

 • Pierwsza drukarnia w Krakowie – 1473 r.
  • wydanie Kalendarza astronomicznego na rok 1474.
 • Kraków ośrodkiem drukarstwa
  • Florian Ungler w 1513 roku wydał pierwszą polską książkę Raj duszny,
  • Jan Haller, drukarz i papiernik wydał Statuty Jana Łaskiego,
  • Hieronim Wietor, Maciej i Marek Scharffenberg, Maciej Wierzbięta – wydawca dzieł Mikołaja Reja.
 • W 1475 roku we Wrocławiu w drukarni Kaspra Elyana, wydrukowano pierwsze polskie słowa, tj. teksty modlitw.
 • Wpływ reformacji na rozkwit drukarstwa:
  • drukarze:
   • wydawali pierwsze polskie książki,
   • ustalili zasady pisowni i ortografii,
   • upowszechniali kulturę polską i obcą,
   • współpracowali z wydawcami.
 • W połowie XVI wieku działało około 100 oficyn drukarskich w całej Polsce.
 • Rozpoczęto tworzenie pierwszych księgozbiorów:
  • Zygmunt August,
  • rody magnackie,
  • dostojnicy kościelni.