Rozłożysty [synonimy]

  • Rosochaty.
  • Krzaczasty.
  • Obfity.
  • Duży.
  • Rozgałęziony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]