Rozluźnić [wyrazy przeciwstawne]

 • Rozluźnić, uczynić coś luźniejszym, mniej spoistym, złagodzić, zmniejszyć.
 • Przeciwstawne:
  • zacisnąć,
  • spiąć,
  • ścisnąć,
  • zapiąć,
  • zaostrzyć,
  • zwiększyć.