Rozmowa [synonimy]

  • Pogawędka.
  • Narada.
  • Dyskusja.
  • Dialog.
  • Wymiana poglądów.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]