Różne etapy rozwoju

Jacek Soplica był z początku warchlakiem, a dopiero później stał się porządnym człowiekiem.