Rozrzutny [wyrazy przeciwstawne]

  • Rozrzutny, ten, kto nie liczy się z pieniędzmi, przesadnie hojny, marnotrawny.
  • Przeciwstawne:
    • skąpy,
    • oszczędny,
    • gospodarny,
    • oszczędnościowy.