Rozwalenie

Pewnego dnia kotłowy umarł na skutek rozwalenia się.