Rycerska ortografia

  • Nazwy członków zgromadzeń zakonnych piszemy małą literą, np. templariusz, cysters, franciszkanin, jezuita.
  • Wyjątkiem jest nazwa Krzyżacy, którą piszemy wielka literą.