Rycerze Okrągłego Stołu

  • Rycerze Okrągłego Stołu to grupa najznamienitszych rycerzy króla Artura.
  • Było ich 150, a kształt stołu przy którym zasiadali miał zapobiegac kłótniom.
  • Był to legendarny król Brytanii.
  • Rycerze ci to ludzie odważni i waleczni ludzie honoru.
  • Szczególnym szacunkiem darzyli damy.
  • Podjęli się zadania odnalezienia  świętego Graala.
  • Po wilu trudach odnalazł go Galahad najbardziej prawy z nich.