Rynek w Daleszycach [Świętokrzyskie]

Daleszyce to miasteczko w pobliżu Kielc. Miejscowość położona jest na starym trakcie komunikacyjnym. Początki osady sięgają XII wieku, a położenie miejscowości przy trakcie krakowskim oraz przy trakcie z Tarnowa do Krzepic sprawiło, iż miejscowość  stanowiła od wczesnego średniowiecza niewielki ośrodek handlowy. Handel stanowił zapewne podstawowy czynnik miastotwórczy, który doprowadził do powstania i rozwoju miasteczka Daleszyce.

Szczególnie burzliwa była jego historia w czasie  II wojny światowej, kiedy  Daleszyce i okolice stały się miejscem oporu i walki partyzanckiej w pobliskich lasach. Począwszy od pierwszych dni września 1939 roku niemal każdy dzień przynosił zdarzenia znaczone terrorem niemieckim. Zabito ok. 600 miejscowych Żydów, systematycznie trwały rewizje, aresztowania, przesłuchania połączone z torturami oraz wywożeniem ludności do obozów koncentracyjnych i na roboty do Rzeszy. Kilkanaście osób z Daleszyc i innych wsi gminy uratowało życie miejscowym Żydom, za co zostali wyróżnieni orderami Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W pobliskich lasach stacjonował oddział partyzancki “Barabasza” prowadzący regularne walki z wojskami niemieckimi. W lipcu i sierpniu 1944 roku trwała walka o Daleszyce. Pod koniec sierpnia hitlerowcy spalili ponad 400 domów na terenie miejscowości i osada praktycznie przestała istnieć.

     

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła odbudowa, Daleszyce stały się siedzibą gminy. Współczesny kształt terytorialny gminy jest wynikiem zmian administracyjnych przeprowadzonych w kraju w połowie lat 70. XX w.
W 1990 roku powstał w Gminie Daleszyce, podobnie jak w całym kraju, samorząd terytorialny. 1 stycznia 2007 roku, po 138 latach, miejscowość Daleszyce odzyskała prawa miejskie i posiada status miasta. Obecnie Rada Miejska składa się z 15 radnych.

W 2012 roku Rynek w Daleszycach został zrewitalizowany i zyskał wiele na estetyce.