Rytm

Rytm to jeden z trzech, obok melodii i harmonii, głównych elementów muzyki. Rytm jest zorganizowanym ruchem dźwięków. Dźwięki o różnej długości trwania następują po sobie, tworząc szereg ruchowy, którego elementy wiążą się w całość według zasady podziału czasowego. Ważną cechą rytmu muzycznego jest zróżnicowanie dźwięków pod względem długości. Dźwięki ważniejsze są akcentowane, te mniej istotne są pozbawione akcentów.