Ryzykowny [wyrazy przeciwstawne]

  • Ryzykowny, oparty na ryzyku, grożący niebezpieczeństwem lub popełnieniem błędu, bardzo śmiały.
  • Przeciwstawne:
    • pewny,
    • bezpieczny,
    • ostrozny.